Flóra Cup 2021

 

 

Ukážte svoje schopnosti a talent,  zapojte sa do súťaže Flóra Cup 

Každoročne organizujeme súťaž Flóra Cup v kategórii Junior a Senior. Je určená pre mladé talenty, študentov záhradníckych škôl a učilíšť bez obmedzenia veku. A pre profesionálnych floristov a zamestnancov záhradníckych firiem. Odborná porota a technická komisia bude zostavená z profesionálov
pôsobiacich v oblasti floristiky.

Témy pre aktuálny ročník pripravujeme 

 

Prihláška 2020

Témy súťaže 2020